Jak zapalovat doutníky

Proč je zapálení doutníku tak důležité?

Doutník je dílem řemeslné práce pěstitelů tabáků a baličů, kteří užitím staletých receptur a postupů vytváří doutníky rozličných tvarů, velikostí, chutí a vůní. Doutník je osobitý a typický svými vlastnostmi a svým aroma. Nesprávně zvolený postup při zapálení doutníku může nepříznivě ovlivnit jeho chuť i plynulost hoření. Je třeba pečlivě dbát na správný postup i výběr správných prostředků pro zapálení doutníku.

Dřevěné doutníkové zápalky

Ideální pro zapálení doutníku jsou dřevěné doutníkové zápalky, které jsou obvykle delší a mají větší průměr než běžné zápalky. Často se také vyrábí z cedru, který předá doutníku příjemnou vůni takové zápalky déle a pomaleji hoří a poskytují tak více času pro zapálení doutníku. V krajním případě je možné použít i běžné krátké zápalky je však vhodné použít jednoduché zápalky, které nejsou chemicky impregnované (obvykle ploché). Než zapálenou zápalku přiložíte k doutníku je vhodné ji nechat krátce hořet aby z její hlavičky vyprchaly výpary ze síry, které se objeví krátce po jejím zapálení.

Cedrové papírky – nejlepší způsob

Asi nejlepším prostředkem, kterým je vhodné zapalovat doutníky jsou tenké cedrové papírky, které je možné dostat s originálním 25 kusovým balením doutníků. U těchto balení jsou obvykle doutníky po jednotlivých vrstvách odděleny plochými cedrovými papíry, které je možné nalámat na jednotlivé úzké pásky a pomocí těch potom doutníky zapalovat. Cedrové papírky nejsou impregnované a neobsahují síru, takto se k doutníku nedostanou žádné výpary a chemikálie které by mohly ovlivnit jeho chuť, ale pouze příjemná přírodní vůně dřeva a cedru.

Klasické zapalovače

Méně vhodným, ale stále přijatelným nástrojem pro zapálení doutníků jsou zapalovače. Vhodné je použít kvalitní zapalovač v kovovém pouzdře, který může déle hořet. Oproti tomu jsou krajně nevhodné levné plastové zapalovače, které se při delším plameni roztaví a popálí ruce. Ideální jsou také zapalovače poskytující mohutný, delší plamen kterým lze pohodlně obnažit patu doutníku a přidržet jej u ní déle. Pokud chcete zapalovat doutníky pomocí zapalovačů pořiďte si kvalitní a spíše dražší zapalovač, určitě se Vám to vyplatí.

Jak tedy správně zapalovat doutníky

Jak již bylo řečeno je při zapálení doutníků potřeba postupovat tak aby nebylo použito prostředků, ze kterých by doutníku mohly být předány nepříznivé chemické výpary. Rovněž je nutné aby byl doutník zapálen rovnoměrně po celé ploše paty doutníku, plamen nesmí být příliš intenzivní a pata doutníku se jej musí pouze jemně dotýkat. Potom při doteku plamene lehce a pozvolna z doutníku natahujte a otáčejte jím, doutník držte ve vodorovné poloze. Jak bude pata žhnout jemně do ní foukněte a přesvědčte se zda žhnoucí konec hoří rovnoměrně. Pokud konec doutníku dostatečně žhne, ale není zapálen rovnoměrně foukejte do něj dokud se pata celá neprohoří. Výsledek by měl být takový, že pata doutníku hoří rovnoměrně po celé ploše a není spálená. Při nerovnoměrném hoření doutník netáhne správně, je nepříznivě ovlivněna jeho chuť a vůně, rovněž je zvyšuje riziko že zhasne.

Jak zapálit vyhaslý doutník

Pokud doutník vyhasne je nutné je očistit resp. odstranit popel který zůstal na jeho patě a následně ho zažehnout stejným postupem jako při prvním zapálení. Již jednou vyhaslý doutník je trochu výraznější a ostřejší, ale přesto si zachová svoje kvality je však dobré jej zapálit co nejdříve. Dlouho vyhaslý doutník již není dobrý.